Treningi

 

Treningi odbywają się w sali sztuk walki na ulicy Ofiar Oświęcimskich. Byłe Studio Renesans, ostatnie piętro.
Grupy Taekwon-do trenują w poniedziałki i środy według podziału wiekowego poniżej. Nie ma podziału na zaawansowanych i początkujących. Ostateczną decyzję w jakiej grupie ktoś ma trenować podejmuje trener. Osoby początkujące będą kierowane do grup młodszych i odpowiednio osoby zaawansowane mogą znaleźć się w grupie starszej niż wynika to z rocznika danej osoby.
Grupy Kickboxing trenują we wtorki i czwartki według podziału poniżej. Minimalny wiek w grupach Kickboxing to 15 lat. O tym w jakiej grupie będzie ćwiczyć dana osoba decyduje trener.

Treningi dla osób początkujących to przede wszystkim zajęcia ogólnorozwojowe ze szczególnym nastawieniem na koordynację ruchową i gibkość dynamiczną. Początkujący adept poznaje również podstawowe i średnio zaawansowane tech. kopnięć. Podstawy do walki realizowane są w bezpieczny sposób na bazie formuły walki soft-stick (walka na piankowe kije) podczas, których ćwiczący doskonali poruszanie się na nogach, wyczucie odpowiedniego dystansu do przeciwnika oraz nabiera umiejętności zmylania swoich zamiarów i przewidywania tego, co zrobi przeciwnik. Większość ćwiczeń oraz stopniowe przystosowywanie osoby ćwiczącej do walki sportowej realizowana jest za pomocą specjalnie skonstruowanych gier i zabaw.
Na każdym etapie zaawansowania ćwiczący ma możliwość co kilka miesięcy sprawdzenia swoich postępów w turniejach miedzy klubowych, a zawodnicy zaawansowani w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.