Kodeks

Przysięga adepta taekwon-do:

1. Będę przestrzegał zasad Taekwon-do.
2. Będę szanował instruktora i starszych stopniem.
3. Nigdy nie nadużyję technik Taekwon-do.
4. Będę bronił wolności i sprawiedliwości.
5. Będę rzecznikiem pokoju na świecie.

Zasady taekwon-do są następujące:

1. Uprzejmość.
2. Prawość.
3. Wytrwałość.
4. Samokontrola.
5. Niezłomny Duch.

Rzecz to oczywista, że sukces i porażka treningu Taekwon-Do zależy w dużym stopniu od sposobu w jaki przestrzega się i realizuje zasady Taekwon-do, które powinny służyć jako przewodnik dla wszystkich poważnych uczniów tej sztuki walki.Uprzejmość (Ye Ui)Uczniowie Taekwon-do powinni ćwiczyć się w uprzejmości by uszlachetnić swój charakter jak i prowadzić trening w sposób zdyscyplinowany.

Należy więc:

*    zachęcać do wzajemnych kompromisów,
*    wstydzić się własnych słabości, gardząc słabościami innych ludzi,
*   być uprzejmym dla bliźnich,
*    zachęcać do sprawiedliwości i dobroci,
*    odróżnić nauczyciela od ucznia, człowieka wyższego stopniem od niższego stopniem,starszego od młodszego,
*    zachowywać się zgodnie z etykietą,
*    szanować własność innych ludzi,
*    uczciwie i szczerze podchodzić do różnych spraw,
*    w razie wątpliwości, powstrzymać się od dawania lub przyjmowania prezentów

Prawość (Yom Chi)

W Taekwon-do pojęcie prawość ma o wiele szersze znaczenie niż zakłada słownik Webstera [1].
Należy umieć zdefiniować dobro i zło, posiadać sumienie, w razie przewinienia poczuwać się do winy.

Poniżej podano przykłady, w których widoczny jest brak prawości:

*    Nauczyciel, który przedstawia fałszywy wizerunek siebie i wypacza swoją sztukę walki poprzez pokazywanie uczniom niewłaściwych technik z braku wiedzy lub obojętności.
*    Uczeń, który tworzy swój fałszywy wizerunek manipulując przed pokazem przy materiałach, które należy złamać.
*    Nauczyciel, który ukrywa złe techniki pod płaszczykiem luksusowych sal treningowych i fałszywych pochlebstw udzielanych uczniom.
*    Uczeń, który żąda od nauczyciela wyższego stopnia lub próbuje dokonać jego zakupu.
*    Uczeń, który zdobywa wyższy stopień by podnieść swoje ego lub by poczuć władzę.
*    Nauczyciel, który naucza i promuje sztukę walki z czysto materialnych pobudek.
*    Uczeń, który nie postępuje zgodnie z tym, co mówi.

Wytrwałość (In Nae)

Stare przysłowie z Dalekiego Wschodu mówi: „Cierpliwość prowadzi do cnoty i zaszczytów”.
„Będąc cierpliwym stokrotnie można uczynić swój dom spokojnym.” Oczywiście, szczęście i dobrobyt sprzyjają w dużej mierze ludziom cierpliwym. By osiągnąć coś, czy to wyższy stopień czy perfekcję w danej technice, należy obrać cel, do którego trzeba wytrwale dążyć. Robert Bruce nauczył się wytrwałości obserwując nieustanne wysiłki małego pająka. To za sprawą wytrwałości i uporu Robert Bruce uwolnił Szkocję w XIV wieku. Głównym sekretem stania się przywódcą Taekwon-do jest przezwyciężenie każdej trudności poprzez wytrwałość.
Konfucjusz powiedział: „ten, który nie ma cierpliwości do błahych spraw rzadko osiąga sukces w sprawach o dużym znaczeniu”.

Samokontrola (Guk Gi)

Ta zasada jest niezwykle ważna zarówno w Do Jang jak i poza nim, podczas sparingu jak i zajmując się sprawami osobistymi. Utrata samokontroli podczas sparingu może okazać się fatalna w skutkach dla ucznia jak i dla przeciwnika. Niezdolność by żyć i pracować w zasięgu własnych możliwości czy też we własnym zakresie jest również brakiem samokontroli. Według Lao-Tzu „silniejszy jest nie ten, co wygrywa z przeciwnikiem, ale ten co wygrywa z samym sobą”.

Niezłomny Duch (Baekjul Boolgool)

„Tu spoczywa trzystu, którzy spełnili swój obowiązek” – proste epitafium upamiętniające jeden z największych aktów odwagi znanych ludzkości. Pomimo konfrontacji z przeważającymi siłami Kserksesa, Leonidas wraz z trzystoma Spartańczykami pod Termopilami pokazał światu prawdziwe znaczenie niezłomnego ducha. Niezłomny duch ukazuje się, gdy odważny człowiek i jego zasady skonfrontowane zostają w walce z licznymi przeciwnościami. Poważny uczeń Taekwon-do jest zawsze skromny i uczciwy. Gdy staje w obliczu niesprawiedliwości, rozprawia się z agresorem, kimkolwiek on jest i ile go jest, bez strachu czy wahania.
Konfucjusz powiedział: „nie wystąpić otwarcie przeciwko niesprawiedliwości jest aktem tchórzostwa”. Historia udowodniła, że ci, którzy sumiennie i uparcie dążą do spełnienia marzeń zawsze osiągają zamierzone cele.

[1] Prawość-szlachetność, uczciwość, cnotliwość, posiadanie silnych zasad moralnych (wg PWN)

Źródło: „Encyklopedia Taekwon-do ITF” – Choi Hong Hi
Przetłumaczyła: Agnieszka Gajda